Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3         
 Ο Σεφέρης αξιοποιεί αρχαίους μύθους στο έργο του, μεταμορφώνει το ιστορικό ή μυθικό παρελθόν σε παρόν του ποιήματος και ο ιστορικός ή μυθικός χρόνος απογυμνώνεται από τα μυθικά δεδομένα .Ο μύθος λοιπόν συνδέεται εσωτερικά με σύγχρονα γεγονότα ή καταστάσεις ,ή με βιώματα και στοχασμούς του ποιητή.  Είναι η λεγόμενη μυθική/ομηρική μέθοδος.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω  και αφού συμβουλευτείτε τον ιστότοπο: