Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3         
 Ο Σεφέρης αξιοποιεί αρχαίους μύθους στο έργο του, μεταμορφώνει το ιστορικό ή μυθικό παρελθόν σε παρόν του ποιήματος και ο ιστορικός ή μυθικός χρόνος απογυμνώνεται από τα μυθικά δεδομένα .Ο μύθος λοιπόν συνδέεται εσωτερικά με σύγχρονα γεγονότα ή καταστάσεις ,ή με βιώματα και στοχασμούς του ποιητή.  Είναι η λεγόμενη μυθική/ομηρική μέθοδος.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω  και αφού συμβουλευτείτε τον ιστότοπο:

αλλά  και
http://www.greeklanguage.gr/Resources/literature/tools/concordance/search.html(Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: αναζήτηση για : Σεφέρης : κατάλογοι λέξεων: Κύρια Ονόματα :τοπωνύμια, ανθρωπωνύμια από όπου και καταγράφουμε  ή μετρούμε τη συχνότητα εμφάνισης αρχαιοελληνικών ονομάτων στο σώμα της ποιητικής παραγωγής)
Α . Να εντοπίσετε τον  μύθο ο οποίος αξιοποιείται στο υπό μελέτη κείμενο.
 Β. Να αναζητήσετε αυτό τον μύθο και να παραθέσετε το πρωτότυπο κείμενο απ’ όπου τον αντλεί ο ποιητής. Να εντοπίσετε τα αποσπάσματα που παραθέτει ο ποιητής από το πρωτότυπο κείμενο στο ποίημα «Επί Ασπαλάθων» (και να  εξηγήσετε για ποιο λόγο ο ποιητής εστιάζει στα συγκεκριμένα χωρία). Προτείνεται ως πηγή άντλησης δεδομένων η ιστοσελίδα : www.greek-language.gr  Αρχαία Ελληνικά -Σώματα κειμένων-πληκτρολογήστε : Αρδιαίος- εμφάνιση μετάφρασης
Γ. Να αναζητήσετε και να σχολιάσετε  το αρχαιοελληνικό ηθικό σχήμα ΥΒΡΙΣ-ΑΤΙΣ-ΝΕΜΕΣΙΣ-ΤΥΣΙΣ τόσο στην περικοπή του Πλάτωνα( http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14868/) όσο και στο ποίημα του Σεφέρη.
Άλλες πηγές  άντλησης υλικού:

Δ. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της εργασίας σας  ( στην ολομέλεια της τάξης) με ένα ppt

Δραστηριότητα 4η
Ομάδα 4η : Ιστορικοί
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
1.              Αφού διαβάσετε και το κείμενο « Μνήμες από τον Γ. Σεφέρη. » http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/ylatron/Ylatron.html,του  ποιητή Γ. Παυλόπουλο, φίλου του Γ.Σεφέρη, να κάνετε   μνεία στο χώρο,  στην ημέρα και εποχή έμπνευσης  και σύνθεσης του ποιήματος.
2.              Αφού παρακολουθήσετε οπτικό και ακουστικό υλικό που αφορά την εποχή, να διερευνήσετε το ιστορικό - πολιτικό πλαίσιο κατά το οποίο γράφεται το ποίημα (1971)και  να συγκεντρώσετε στοιχεία που αφορούν το δικτατορικό καθεστώς και τις αντιδράσεις λογοτεχνών.
3.              Αφου ακούσετε τη «Δήλωση» του Γ. Σεφέρη στο B.B.C  http://www.bbc.co.uk/greek/seferis.shtm l να καταγράψετε την άποψη του ποιητή για το καθεστώς που έχει επιβληθεί.
4.              Να αποθηκεύσετε σε έναν φάκελο  στην επιφάνεια εργασίας  «ψηφιακά αρχεία  σχετικά με την δικτατορία 1967-74 καθώς και μεμονωμένες ή συλλογικές αντιδράσεις καλλιτεχνών ( ακόμη και τραγούδια )
5.              Τις απαντήσεις σας να τις καταγράψετε σε ένα αρχείο στον επεξεργαστή σας, εμπλουτισμένο με χαρακτηριστικές φωτογραφίες της εποχής.

Επισκεφτείτε τις εξής σελίδες:
http://www.greeklanguage.gr/Resources/literature/tools/concordance/search.html(Συμ-φραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: αναζήτηση για Μ. Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ)
 http://www.bbc.co.uk/greek/seferis.shtml  ( Σεφέρης και bbc :δήλωση)


Δραστηριότητα 5η
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Να προβείτε στην αισθητοποίηση του ποιήματος ντύνοντας το με εικόνες και κατάλληλη μουσική. ( ppt)
Για την εργασία σας να λάβετε υπόψη ότι
• στο α ΄ μέρος του ποιήματος κυριαρχεί η περιγραφή ενώ στο δεύτερο μέρος η αφήγηση.
• Ορισμένες λέξεις του ποιήματος αλλά και εικόνες δηλώνουν την ψυχική κατάσταση του ποιητή (π.χ. γαλήνη, έγδαραν, καταξέσκισαν…), η οποία μεταβάλλεται σε ορισμένα σημεία.
• Κυριαρχούν τα ενεργητικά ρήματα ,τα οποία αισθητοποιούν τη φοβερή τιμωρία των τυράννων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου