Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1910-1922


3.      Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


 • συνεχής πολεμική ετοιμότητα
 βενιζελισμός :
μια νέα πολιτική αντίληψη που εμφανίστηκε στην Ελλάδα την περίοδο 1910-1922. Είναι δύσκολο να ορίσουμε με λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν αυτή η πολιτική, στον οικονομικό όμως τομέα φαίνεται ότι ο βενιζελισμός θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως μοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισμού.
(Στόχοι βενιζελισμού :)
 •  το ελληνικό κράτος έπρεπε να επιδιώξει την ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού
 • με ενιαία κρατική και εθνική υπόσταση, να διεκδικήσει τη θέση του στον τότε σύγχρονο κόσμο.
 • Αυτό προϋπέθετε όχι μόνο θεσμικό εκσυγχρονισμό , που θα καθιστούσε το κράτος αποτελεσματικό και αξιόπιστο
 • αλλά και γενικότερη προσήλωση στην ιδέα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους.

Βενιζέλος και αστική τάξη
 • Ο Βενιζέλος συσπείρωσε γύρω του τη δραστήρια αστική τάξη που :
εξακολουθούσε να πλουτίζει στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου
φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει και πολιτικά στον ίδιο χώρο
 • ισχυρή ελληνική οικονομική παρουσία στα λιμάνια της Νότιας Ρωσίας, στη λεκάνη του Δούναβη και το εσωτερικό της Ρουμανίας, στον Πόντο και τα μικρασιατικά παράλια, στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη, την Αίγυπτο, το Σουδάν, την Αλεξάνδρεια
 • για να διασφαλιστεί ο πλούτος -> δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού κέντρου, μιας περιφερειακής δύναμης ικανής να παρεμβαίνει και να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών της.
 • Την εποχή αυτή πολλά εθνικιστικά κινήματα
-> η Μεγάλη Ιδέα και οι προϋποθέσεις της -ο εκσυγχρονισμός του κράτους- αποτέλεσαν ισχυρά ιδεολογικά, πολιτικά και οικονομικά ερείσματα για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας με πιθανότητες επιτυχίας.

Οικονομία Ελλάδας 1910
 • Προϋπολογισμοί κράτους  : πλεονασματικοί
 • 1911 : έσοδα 240.000.000
έξοδα 181.000.000
 • 1910 εμφανείς πρόοδοι εθνικής οικονομίας
 • η αγροτική κρίση αντιμετωπίστηκε με την υπερπόντια μετανάστευση
 •   υπερπόντια μετανάστευση -> μεγάλες διαστάσεις
 • η μετανάστευση στις ΗΠΑ -> εκτόνωσε τις εντάσεις που δημιούργησε η σταφιδική κρίση
   -> ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου μέσω των εμβασμάτων των μεταναστών

Συνέπειες βαλκανικών πολέμων στην οικονομία της Ελλάδας :

 • κόστος Βαλκανικών πολέμων σημαντικό, δεν κλόνισε εθνική οικονομία
 • η Ελλάδα βγήκε ιδιαίτερα κερδισμένη από τον πόλεμο :
ενσωμάτωσε πλούσιες περιοχές ( Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη)
και εκατομμύρια νέους κατοίκους
 • εδάφη : αύξηση 70% (από 65.000 σε 108.800 τ.χλμ.)
 • πληθυσμός :αύξηση 80% (από 2.700.000 σε 4.800.000 κατοίκους)
 • νέες οικονομικές προοπτικές : τα νεοαποκτηθέντα εδάφη ήταν πεδινά και αρδευόμενα
 • πρόβλημα : παρουσία ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις περιοχές αυτές
πχ. Ήπειρος : 166.000 έλληνες, 38.000 μουσουλμάνοι και μερικές χιλιάδες εβραίοι
 • η Ελλάδα έγινε υπολογίσιμη δύναμη
 • ενέπνεε εμπιστοσύνη στις αγορές χρήματος και πιστώσεων.

Όρος : βενιζελισμός
Χρονολογίες :
1910-1922 : η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή πολεμική ετοιμότητα /εμφάνιση βενιζελισμού
1910 : εμφανείς πρόοδοι της οικονομίας.
1911 : τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν 240.000.000. τα έξοδα 181.000.000 παρά τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες.                                                  
1914 : στην Ήπειρο υπήρχαν 166.000 Έλληνες, 38.000 μουσουλμάνοι αλβανικής κυρίως καταγωγής και μερικές χιλιάδες Εβραίοι.

καλοκαίρι 1914 : ξεσπά ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου