Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

παράδειγμα ανάλυσης πίνακα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΠΗΓΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 7 ΤΗΣ ΣΕΛ.44


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Ο συγκεκριμένος πίνακας καταγράφει την εξέλιξη των απαλλοτριώσεων στις μεγάλες αγροτικές ιδιοκτησίες του ελληνικού χώρου. Οι πληροφορίες που παρέχει αφορούν το χρονικό διάστημα  από το 1917 όταν η κυβέρνηση Βενιζέλου στη θεσσαλονίκη ανέλαβε να ολοκληρώσει την αγροτική μεταρρύθμιση έως το 1925 δηλαδή τα χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή Ο πίνακας αποτελείται από δύο στήλες: Στην πρώτη περίοδο καταγράφονται οι χρονικές περίοδοι που καλύπτει ο πίνακας και στη δεύτερη στήλη ο αριθμός των απαλλοτριώσεων που πραγματοποιήθηκαν την κάθε περίοδο. Τα δεδομένα του πίνακα είναι ολοκληρωμένα και επαρκούν για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.
Τα εξαγόμενα συμπεράσματα ταυτίζονται και συμπληρώνουν τα στοιχεία του βιβλίου
Παρατηρούμε ότι το διάστημα 1917-1920 οι απαλλοτριώσεις είναι ελάχιστες: 64 και 12 αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται αφενός στις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της χώρας(εθνικός διχασμός, πολιτική αναστάτωση, ερχομός προσφύγων και αφετέρου στην εμπλοκή της χώρας σε δύο πολέμους αρχικά στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο (μέχρι το 1918) και αργότερα στη Μικρασιατική εκστρατεία(1919-1922). Τα αμέσως επόμενα χρόνια παρατηρείται μια διόγκωση/ραγδαία αύξηση του αριθμού των απαλλοτριώσεων. Αυτό οφείλεται στην εισροή στη χώρα ενός μεγάλου αριθμού προσφύγων αμέσως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Το γεγονός αυτό ανάγκασε το ελληνικό κράτος να προχωρήσει στην άμεση απαλλοτρίωση γης προκειμένου να αποκατασταθούν οι πρόσφυγες. Η αναδιανομή που έγινε έφτασε στο 85% στη Μακεδονία και το 68% στη Θεσσαλία. Στο σύνολο  της καλλιεργήσιμης γης της χώρας  το ποσοστό άγγιξε το 40%.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου