Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου/ σχεδιάγραμμα

Σημειώσεις στο 6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου.


Μεσοπόλεμος : η περίοδος ανάμεσα στον Α΄ και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 1919-1939.
Η Ελλάδα παρά τη Μικρασιατική συμφορά είχε αποκτήσει πλεονεκτήματα -> θετική οικονομική πορεία.
Πλεονεκτήματα :
  • είχε ομογενοποιηθεί εθνικά (σε αντίθεση με πολλά γειτονικά της κράτη) – οι μειονότητες αντιπροσώπευαν πλέον λιγότερο του 7% του συνολικού πληθυσμού.
  • είχε ολοκληρώσει την αγροτική της μεταρρύθμιση.
  • είχε προωθήσει την αστικοποίησή της : το 1/3 του πληθυσμού ζούσε σε μεγάλα αστικά κέντρα.
  • είχε βελτιώσει τις υποδομές της.
  • είχε υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές.
  • συγκέντρωση Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού τους κράτους και εξάλειψη ελληνικού κοσμοπολιτισμού (=αιτία για να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων)
-> η ανάπτυξη της Ελλάδας ενδιέφερε πλέον όλους τους Έλληνες.
  • Οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους τις γνώσεις, τον πολιτισμό τους και μια ισχυρή διάθεση για εργασία.-διάθεση να εργαστούν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν αυτά που έχασαν μέσα στην καταστροφή.

Σύντομοι ορισμοί :
Μεσοπόλεμος : η περίοδος ανάμεσα στον Α΄ και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 1919-1939.

Χρονολογίες μαθήματος :
1919-1939 Μεσοπόλεμος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου