Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

7. σχεδιάγραμμα/Μεγάλες επενδύσεις

7.      Οι μεγάλες επενδύσεις.


  • Συνέπειες Μικρασιατικού πολέμου -> ραγδαίες αλλαγές στη χώρα -> ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές της χώρας
  •  παράδειγμα :
Το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. ->  αυξημένες ανάγκες λόγω έλευσης προσφύγων.
Με την έλευση των προσφύγων (1922) ξεπέρασε τους 1.000.000 κατοίκους.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ
1925 κατασκευή φράγματος και τεχνητής λίμνης Μαραθώνα
ΟΥΛΕΝ
(αμερικανική)
Από τους ρωμαϊκούς χρόνους υδρευόταν με το Αδριάνειο υδραγωγείο.
Την ίδια περίπου εποχή (1925) εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Αθήνα.

ΠΑΟΥΕΡ
(βρετανική)

Την ίδια περίπου εποχή (1925) δημιουργία δικτύου αστικών συγκοινωνιών : ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία.
ΠΑΟΥΕΡ
(βρετανική)

Τηλεφωνικό δίκτυο
Γερμανικές εταιρίες

Δρόμοι και διευθέτηση χειμάρρων

Πλημμύρες και καταστροφές στο λεκανοπέδιο Αττικής

  • Ανάλογες επενδύσεις στις υποδομές της υπόλοιπης χώρας : εγγειοβελτιωτικά έργα => αύξηση καλλιεργούμενων εδαφών.

Σύντομοι ορισμοί :
ΟΥΛΕΝ- σελ. 53 (Το πολεοδοµικό … Μαραθώνα)
«ΠΑΟΥΕΡ»- σελ. 53 (Την ίδια … λεωφορεία)
ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1925 : [σελ. 53], η αμερικανική ΟΥΛΕΝ κατασκευάζει φράγμα στο Μαραθώνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου