Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

8. σχεδιάγραμμα/ η τράπεζα της Ελλάδας

1.      Η Τράπεζα της Ελλάδος.


·         1927 αίτημα Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών για πρόσθετο δάνειο = αφορμή για δημιουργία κεντρικής κρατικής τράπεζας
-> διαχείριση χρεών
-> έκδοση χαρτονομίσματος
-> ενιαία εφαρμογή της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής.

·         Αντιδράσεις Εθνικής Τράπεζας + πίεση ξένων συμβούλων ¯
·         1927 Μάιος ίδρυση Τράπεζας της Ελλάδος
·         1928 λειτουργία Τράπεζας της Ελλάδος
·         η Τράπεζα της Ελλάδος πέτυχε
σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με τα ξένα νομίσματα,
στηρίζοντας την έκδοση χαρτονομίσματος στα αποθέματά της σε χρυσό και συνάλλαγμα
και εξασφαλίζοντας τη μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος σε χρυσό
=> τα δημόσια οικονομικά σε ευφορία
βελτίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους
ενίσχυσε εισροή συναλλάγματος
ενίσχυσε επενδύσεις
ισχυρή δυναμική που επέτρεψε τις σημαντικές πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές πρωτοβουλίες της τελευταίας κυβέρνησης Βενιζέλου 1928-1933

·         μέχρι αρχές 1932 : εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα οι συνέπειες της μεγάλης οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε Νέα Υόρκη 1929

Όροι :
Τράπεζα της Ελλάδος
Χρονολογίες μαθήματος :
1927 : αίτημα Ελλάδας στην ΚΤΕ για πρόσθετο δάνειο
Μάιος 1927 :  ίδρυση Τράπεζας της Ελλάδος
Μάιος 1928 : αρχίζει τη λειτουργία της (ένα χρόνο αργότερα) η Τράπεζα
(192932) : τελευταία διακυβέρνηση Βενιζέλου9η Ν. Υόρκη η οικονομική κρίση

Αρχές 1932 : εκδηλώνονται στην Ελλάδα οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου