Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

9. σχεδιαγραμμα/ η κρίση του 1932

9.      Η κρίση του 1932


1932 Η κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε μία εποχή «ευημερίας».
Ευημερία =
·         η εμπιστοσύνη Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονομικά μέλλον είχε αποκατασταθεί
·         οι σκοτεινές εποχές της δεκαετίας 1920 έδειχναν να απομακρύνονται
·         οι πληγές έκλειναν
·         η φτώχεια περιοριζόταν
·         το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Προσπάθειες ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει κρίση -> εξάντλησαν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα.

1932 αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος
         αναστολή εξυπηρέτησης εξωτερικών δανείων

=>
·         περίοδος ισχυρού κρατικού παρεμβατισμού στα οικονομικά ζητήματα, ιδιαίτερα εξωτερικές συναλλαγές
·         πολιτική προστατευτισμού

-> αυτάρκεια χώρας

κλειστή οικονομία : οι συναλλαγές καθορίζονταν περισσότερο από γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρά από ελεύθερες οικονομικές συμφωνίες

·         εξωτερικό εμπόριο : μέθοδος διακανονισμού «κλήριγκ» -> οι διεθνείς συναλλαγές δε γίνονταν με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα, αλλά με βάση διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών με την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών.

Οι συναλλαγές με το εξωτερικό = ελλειμματικές -> είχε και θετικά στοιχεία

·         συνέπειες σε πολιτικό πεδίο :
αναδείχθηκαν ισχυρά συγκεντρωτικά κράτη -> προκαλούσαν ανάδειξη και κυριαρχία ολοκληρωτικών κινημάτων και καθεστώτων σε ευρωπαϊκά κράτη
·         δεκαετία 1930 : δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα σε πολλά κράτη
Ελλάδα 4 Αυγούστου 1936 Ιωάννης Μεταξάς με ανοχή παλατιού -> κατάλυση κοινοβουλευτικού καθεστώτος και επιβολή δικτατορίας.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
«Ευημερία (τεχνητή)» - σελ. 53-54 ( Η κρίση … αισιοδοξίας )

«Κλήριγκ»- σελ. 54 (Στο εξωτερικό εµπόριο … θετικά στοιχεία)Χρονολογίες μαθήματος :
δεκαετία 1920 : σκοτεινές εποχές με οικονομικά προβλήματα
άνοιξη 1932 : η κυβέρνηση αναστέλλει τη μετατρεψιμότητα της δραχμής και την εξυπηρέτηση των εξωτερικών δανείων.
δεκαετία 1930 : όλο και περισσότερα κράτη αποκτούν δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα

4 Αυγούστου 1936 : επιβολή δικτατορίας από τον Ιωάννη Μεταξά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου