Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

4. η εθνοσυνέλευση 1862-1864/ σχεδιάγραμμα


 4.                  Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864.
εκλογές για Εθνοσυνέλευση : Νοέμβριος 1862
                     πλειονότητα αντιπροσώπων που εκλέχτηκαν : από τοπικά ψηφοδέλτια, χωρίς κομματικές παρεμβάσεις => τα «ξενικά» κόμματα είχαν χρεοκοπήσει
                     μέσα στην Εθνοσυνέλευση συγκροτήθηκαν δυο μεγάλες παρατάξεις : οι πεδινοί και
οι ορεινοί

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

2. παρακμή ξενικών κομμάτων./σχεδιαγρ/ερωτήσεις

2.                  Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας.

Πολιτικά κόμματα :       στασιμότητα                                           ->
                                       δεν ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες  -> παρακμή

Νέα γενιά/σχεδιαγραμμα /ερωτήσεις

3. Η «νέα γενιά»

Η παρακμή των ξενικών κομμάτων συμπίπτει με την ανάδειξη μιας νέας γενιές ανθρώπων ( διαφορετική νοοτροπία και καταβολές).