Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

παλιννόστηση

δείτε το παρακάτω βίντεο για την επιστροφή των προσφύγων στους τόπους τους μετά το διωγμό του 1914


ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ / ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

Text Box: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Αίτια των προσφυγικών κυμάτων κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
*                     πολεμικές συγκρούσεις
*                     εχθρότητα μεταξύ των κρατών της Βαλκανικής

Αποκορύφωμα: ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Μ. Ασίας και Ανατολικής Θράκης το 1922