Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
Μικτή Επιτροπή (Ιουν. 1914) : Μετά την έναρξη του διωγμού εναντίον των Ελλήνων της Αν. Θράκης και της Μικράς Ασίας από τους εθνικιστές Νεοτούρκους το 1914,  η Ελλάδα αντέδρασε και ανέλαβε διπλωματικές ενέργειες, προκειμένου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για εθελούσια ανταλλαγή Ελλήνων ορθοδόξων της Τουρκίας και Μουσουλμάνων της Ελλάδας. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο μία Μικτή Επιτροπή που θα ρύθμιζε τα σχετικά με την ανταλλαγή, όμως αυτή δεν λειτούργησε, λόγω της εισόδου της Τουρκίας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, τον Οκτώβριο του 1914.

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ / ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΙΙ. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ


Α. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1914-1922

1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)