Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ/ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ


 1. Να δώσετε ένα σύντομο ορισμό της Αναγέννησης.
2. Να αναφέρετε ποιον θεωρούσε ως ιδανικό τύπο ανθρώπου η Αναγέννηση και να  τον περιγράψετε.  Αξιοποιήστε και το σχετικό παράθεμα.
“Λέγοντας νέο τύπο ανθρώπου εννοούμε τον homo universalis , τον καθολικό άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και δεν υποχωρεί μπροστά σε τίποτα. Ο καθολικός άνθρωπος είναι μετρημένος, σοβαρός, γενναίος , γνωρίζει μουσική, ελληνικά, λατινικά και άλλες γλώσσες, ασχολείται με τον αθλητισμό, αλλά πρωτίστως ενδιαφέρεται για τα Γράμματα, τις Τέχνες και τις Επιστήμες, ώστε να φθάσει στην πρόοδο και την εξέλιξη. Μετά την υποχώρηση των θεοκρατικών αντιλήψεων του Μεσαίωνα, αυτός ο νέος τύπος ανθρώπου μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κοινωνικού περιβάλλοντος και να φθάσει στην επίτευξη αυτού του στόχου με τη βοήθεια των ανθρωπιστικών σπουδών.”
 3. Για ποιους λόγους η πολιτιστική άνοιξη αφορμήθηκε από τις ακμαίες οικονομικά ιταλικές πόλεις;
4. Αξιολογήστε τη συμβολή των Ελλήνων λογίων στην Αναγέννηση.
 5. Ποια η συμβολή των Πανεπιστημίων στις νέες εξελίξεις;
 4.Προς ποια κατεύθυνση στρέφεται ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να παραμερίσει τη μεσαιωνική παράδοση και τους περιορισμούς που αυτή του επέβαλε; Ποιοι πνευματικοί άνθρωποι εκφράζουν καλύτερα την τάση απομάκρυνσης από το μεσαιωνικό παρελθόν;
 5.Ποιο το περιεχόμενο του όρου Ανθρωπισμός;
 6.Ποια διαφοροποίηση σημειώνεται στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας κατά την εποχή της Αναγέννησης;
8.Ποια η σημαντική συμβολή του Ιωάννη Γουτεμβέργιου στον ανθρώπινο πολιτισμό και τι  γνωρίζετε γι’ αυτήν;
9.Ποια διαφοροποίηση σημειώνεται στην εκδοτική παραγωγή μετά το 1450;
10 .Να σχολιάσετε τη φράση του Εράσμου «Οι άνθρωποι δε γεννιούνται, αλλά γίνονται».


Β) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ:
 Ι) Δώστε το ακριβές περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
 1. Αναγέννηση
:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2.  Ανθρωπισμός
:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3.Καθολικός άνθρωπος
:_____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Αστική τάξη

:_____________________________________________________________________ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου