Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Ρατσισμός/σχεδιαγράμματα

Ρατσισμός: Σχεδιάγραμμα


ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ/ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
 Ορισμός
Σταθερές ταξινομημένες αντιλήψεις που συνήθως οφείλονται σε ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται σε μέλη μιας ομάδας (π.χ. έθνους, επαγγελματικής τάξης, κατοίκους πόλης-χωριού κ.λπ.). Πρόκειται για εσφαλμένες παγιωμένες αντιλήψεις, αυθαίρετες, που εκφράζουν αρνητικές απόψεις και αναχρονιστικές ιδέες για κάποια σύνολα ανθρώπων με παρεμφερή χαρακτηριστικά. Επομένως τα στερεότυπα συνδέονται άμεσα με το φαινόμενο του ρατσισμού και ιδιαίτερα του κοινωνικού ρατσισμού.
Χαρακτηριστικά