Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.                   Πότε  ξεκίνησε  και πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική μεταρρύθμιση και τι αποτελέσματα είχε;
Απάντηση: προλ σελ 42-43 «στον ελλην χώρο…ελλείξεις
Κυρίως απαντ σελ.43-45 «οι παρακτικές αυτές….Βουλγαρία κλπ)


 2.                   Ποια ήταν η πορεία εξέλιξης του αγροτικού  ζητήματος από την ενσωμάτωση της της θεσσαλίας ως τον μεσοπόλεμο;
Απαντ σελ 42-43» στον ελληνικό  χώρο …ελλείψεις»
Σελ.43-45 «οι πρακτικές αυτές ..κλπ
3.Ποιες αντιλήψεις και ποιες κοινωνικές ομάδες εξέφραζαν α) το κόμμα των Φιλελευθέρων και β) τα αντιβενιζελικά κόμματα;
 Απάντηση α) Σελ. 48: «στην περίοδο 1910-1922 ... με πιθανότητες επιτυχίας» 
β) Σελ.92-93:Όλο το κεφάλαιο «Τα αντιβενιζελικά κόμματα» 
4.Ποια η επίδραση των βαλκανικών πολέμων α) στην οικονομία β) στο εργατικό κίνημα γ) στο κρητικό ζήτημα;
Απάντηση: α) Σελ. 49:  ο κόστος των βαλκανικών πολέμων ... Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος» 
β) Σελ. 46: «Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης ... ιδεολογίας στη χώρα» 
γ) Σελ. 219-220:Όλο το κεφάλαιο 9 (Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος) 
5. Πώς επηρέασε ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος την εσωτερική-οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας;
Απάντηση: Σελ. 46-47:«στη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου ... Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», Σελ. 49-50:  Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο ... δεν άργησαν να φανούν»
Σελ.94-96:«Με αφορμή τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο ... Ίωνος Δραγούμη, το 1920» 
6. Ποιες διπλωματικές πράξεις (συνθήκες, συμφωνίες, σύμφωνα φιλίας) υπέγραψε τη Ελλάδα την περίοδο 1918-1930 που ρύθμιζαν το προσφυγικό ζήτημα;
Απάντηση σελ. 140:«Το Νοέμβριο του 1919 ... της συνθήκης»,Σελ. 96:«Η συνθήκη των Σεβρών ... απτή πραγματικότητα», Σελ. 149-150: «στις 24 Ιουλίου 1923 ... επίμαχων περιοχών», Σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο ... των ανταλλαξίμων», Σελ. 161: «Μετά την υπογραφή ... του άλλου κράτους» 
7. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της μικρασιατικής καταστροφής και της άφιξης των προσφύγων στην ελληνική οικονομία;
Απάντηση Σελ. 50: «Το Νοέμβριο ... βαρύτατες συνέπειές της», Σελ. 52: Ολόκληρο το κεφάλαιο 6 (Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου), Σελ.167-169: Όλη η υποενότητα (γ. Οικονομία) 
8.Να αξιολογήσετε το έργο του ελληνικού κράτους και της ΕΑΠ στην περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής.
Απάντηση .Σελ. 51-52:Ολόκληρο το κεφάλαιο 5 (Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936),
Σελ. 163:«Η αποκατάσταση και η αφομοίωση ... έργου που επιτεύχθηκε» 
9.Να αναφερθείτε στην πολιτική των Νεότουρκων έναντι των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Απάντηση Σελ. 138:«Η εθνική αφύπνιση ... σε βάρος των Ελλήνων», Σελ. 139:«Οι καταπιέσεις ... σε πολλές χιλιάδες», Σελ.246: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου ... τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες»,
 Σελ. 249: «(Ωστόσο) η πολιτική ...εθνότητες του κράτους»
10. Να παρουσιάσετε τις διώξεις που υπέστησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας α) την περίοδο1913-18, β) την περίοδο 1919-1923.
Απάντηση α) Σελ. 138:«Η εθνική αφύπνιση ... σε βάρος των Ελλήνων», Σελ. 139:              «Οι καταπιέσεις ... σε πολλές χιλιάδες», Σελ.246: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου ... τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες», Σελ. 249: «(Ωστόσο) η πολιτική ...εθνότητες του κράτους» β) Σελ. 144: «Ήδη, πριν από τον Αύγουστο του 1922 ... κατέφυγε στη Ρωσία»,
11. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της ήττας των Βενιζελικών στις εκλογές του 1920 για την ελληνική οικονομία, καθώς και για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας;
Απάντηση. Σελ. 50:«Το Νοέμβριο του 1920 ... βαρύτατες συνέπειές της», Σελ. 96-97:«Η συνθήκη των Σεβρών ... σύνταγμα», Σελ. 144: «Οι εθνικές βλέψεις ... φτάνουν στην Ελλάδα» 
12. Ποιοι θεωρούνται φορείς της αριστερής και σοσιαλιστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα; Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη και δραστηριοποίησή τους στην πολιτική ζωή της χώρας;
Απάντηση. Σελ. 46-47: «Οι διαφορές ... Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», Σελ. 89: «σε κάποιες εκλογικές ... «Κοινωνιολογική Εταιρεία»», Σελ. 93: «Τα αριστερά κόμματα ... στους Φιλελευθέρους», Σελ. 97-98: «Οι υψηλοί δείκτες ... Κ.Κ.Ε.)» 
13. Ποια στάση κράτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της Ελλάδας α) στο κρητικό ζήτημα Απάντηση. α) Σελ. 218-219: «Λίγους μήνες μετά... ισχυρές αντιδράσεις», Σελ. 219 «Εκείνο ... 12 Οκτωβρίου 1912» 
14. Να παρουσιάσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρατηρείτε ανάμεσα στους στόχους που έθεταν και στις κοινωνικές τάξεις που απευθύνονταν οι Φιλελεύθεροι και τα Αντιβενιζελικά κόμματα.
Απαντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 89-90: «Στόχευε … Πολιτειακό ζήτημα δεν έθεσε».   σελ. 90-92: «Η κυβέρνηση Βενιζέλου … κάθε άλλο κόμμα». σελ. 92-93: «2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα».
15. Να αναφερθείτε στη δημιουργία, τους στόχους και την εξέλιξη των αριστερών κομμάτων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.
Απαντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 93: «3. Τα αριστερά κόμματα». σελ. 97: «5. Το Σοσιαλιστικό κόμμα».
16. Πώς κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν το προσφυγικό ρεύμα την περίοδο 1914-1920;
Απαντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 138: «Η Ελλάδα αντέδρασε … τον Οκτώβριο του 1914».,    σελ. 139-140: «Παράλληλα … την επανεγκατάστασή τους».,  σελ. 139: «Συνολικά … Αργοσαρωνικού»., σελ. 140-143: «3. Η περίθαλψη (1914 – 1922)». Η παλιννόστηση».
17. Να αναφερθείτε στα προσφυγικά ρεύματα που κατέφθασαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.
Απαντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 137: «Οι πρώτοι Έλληνες … (Μακεδονικός Αγώνας)».  σελ. 140: « Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης».
18. Ποιοι φορείς (κρατικοί και μη) χειρίστηκαν το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων αλλά και της ανταλλαγής των πληθυσμών κατά την περίοδο 1914-1930;
Απαντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 139-160.Συνοπτικά: Μικτή Επιτροπή (1914.
                     Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατ. Μακεδονίας
                    Οργανισμός
                    Ανώτατη Διεύθυνσις Περιθάλψεως
                    Πατριωτικό Ίδρυμα
                    Πατριαρχική Επιτροπή
                    Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως
                    Υπουργείο Περιθάλψεως
                    Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων
                    Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
                    Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ)
                   Υπουργείο Πρόνοιας & Αντιλήψεως
                   Υπουργείο Γεωργίας 
                   Αγροτική Τράπεζα   
                         Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών
                         Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών
                         Εθνική Τράπεζα
                         Ανώτατο Συμβούλιο
                         Πρωτοβάθμιες & Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης.
19. Να αναφέρετε τις διπλωματικές πράξεις που υπέγραψε η Ελλάδα από το 1918-1930 σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα.
Απάντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 140: «Συνθήκη Νεϊγύ».,   σελ. 149-152:»3. Η σύμβαση της Λοζάνης…»  σελ. 161: «Σύμβαση Άγκυρας,   «Συμφωνία Αθηνών»,  «Συμφωνία Άγκυρας» ,  «Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας & διαιτησίας»,  «Πρωτόκολλο για τον περιορισμό των ναυτικών εξοπλισμών»,  «Σύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης & ναυτιλίας».
20. Ποια ήταν η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στο Κρητικό ζήτημα από το 1905-1912.
Απάντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 213: «Το βασιλικό περιβάλλον…στήριζαν ανοιχτά»,  σελ.216: «6. Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη»,   σελ. 218-219: «Λίγους μήνες…12 Οκτωβρίου 1912»  Να παρουσιάσετε τις αντιδράσεις των μεγάλων Δυνάμεων στο Κρητικό Ζήτημα από το 1905-1910.
Απάντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 213: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις…προς τους επαναστάτες»,    σελ.214-215: «Η κρίση μετατοπίστηκε …γαλήνης στην Κρήτη»,   σελ. 216: «Η παρουσία των ξένων στρατευμάτων…της νήσου»,  σελ. 218: «Παρά τις έντονες…στον ιστό της».
21. Να καταγράψετε τις ενέργειες του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρυσάνθου γι δημιουργία Ποντιακής Δημοκρατίας.
Απάντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 205-251: «Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου…του λαού σας»    σελ.251-252: «Παράλληλα…με τους Έλληνες»,
22. Τι γνωρίζετε για την οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της Τραπεζούντας από τον 17ο – 20ο αιώνα.
Απάντ: Σχολικό βιβλίο σελ. 248: «Φροντιστήριο Τραπεζούντας» ,   «Ελληνικό Τυπογραφείο Τραπεζούντας»   σελ.246: «Η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή …Πόντου" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου