Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ΢ ΕΞΕΛΙΞΕΙ΢ ΣΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

1. Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική μεταρρύθμιση, ποιους στόχους και ποια αποτελέσματα είχε; Απάντηση Πρόλογος: σελ. 42-43: «΢τον ελληνικό χώρο... ελλείψεις» Κυρίως απάντηση: σελ. 43-45: «Οι πρακτικές αυτές... Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ)»)
2.Ποια ήταν η πορεία εξέλιξης του αγροτικού ζητήματος από την ενσωμάτωση των Επτανήσων και της Θεσσαλίας ως το μεσοπόλεμο; Απάντηση Πρόλογος: σελ. 42-43: «΢τον ελληνικό χώρο... ελλείψεις» Κυρίως απάντηση: σελ. 43-45: «Οι πρακτικές αυτές... Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ)») 3.Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της κρίσης του 1932 στην πολιτική ζωή της Ελλάδας; Απάντηση Πρόλογος: σελ. 54: «Οι προσπάθειες... οικονομικές συμφωνίες» (να τονιστεί ο κρατικός παρεμβατισμός), Κυρίως απάντηση: σελ. 54: Οι πιο σημαντικές... δικτατορίας». 

ΠΟΛΙΤΙΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ
1. Ποιες ήταν οι βασικές ρυθμίσεις των συνταγμάτων του 1844 και του 1864; Απάντηση Σελ. 70-72: «Η δυναμική παρουσία ... σε συναίνεση», σελ. 78-79: «Μέσα σε συνθήκες ... δεδηλωμένης το 1875» 2. Ποιες ήταν οι αδυναμίες των ΢υνταγμάτων του 1844 και του 1864 και πώς αντιμετωπίστηκαν; Απάντηση Σελ. 71: «Μια αδυναμία ... κομματικών μηχανισμών», σελ. 72: «΢υνταγματική πρόβλεψη ... σε συναίνεση», σελ. 78: «Μέσα σε συνθήκες ... συντάγματος», «Κατοχυρώθηκαν μεταξύ άλλων η ελευθερία ... οι βιαιοπραγίες», σελ. 78-79: «Παρά την έντονη ... πολιτικού τοπίου» 
3.Ποιο εκλογικό σύστημα καθιέρωσε το σύνταγμα του 1844; Ποιες υπήρξαν οι σχετικές ρυθμίσεις του συντάγματος του 1864 και πώς εφαρμόστηκαν τις δεκαετίες 1880 και 1890; Απάντηση Σελ. 72: «Με άλλες διατάξεις ... διαφορετικών συνδυασμών», σελ. 78: «Κατοχυρώθηκε η άμεση, μυστική ... με σφαιρίδια», σελ. 82-83: «Σο εκλογικό σύστημα ... στη δημόσια ζωή» 
4.Να παρουσιάσετε την υπονόμευση του κοινοβουλευτικού συστήματος από τον Ι. Κωλέττη, αρχηγό του γαλλικού κόμματος, και τον Δ. Βούλγαρη, αρχηγό της παράταξης των Πεδινών. Απάντηση Σελ. 73-74: «Ο Κωλέττης ... για τη διαδοχή», σελ. 77: «Οι πεδινοί ... μικροκαλλιεργητές» 
5. Για ποιους λόγους παρήκμασε το γαλλικό κόμμα κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας; Απάντηση Σελ. 73: «Σα πολιτικά κόμματα ... σε παρακμή», σελ. 73-74: «Ο Κωλέττης ... για διαδοχή», σελ. 74-75 «Κατά την περίοδο ... πολιτική σκηνή» 
6. Ποια ήταν τα αίτια της παρακμής του ρωσικού κόμματος την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας; Απάντηση 2 Σελ. 73: «Σα πολιτικά κόμματα ... σε παρακμή», σελ. 73: «΢την περίοδο... επίκαιρα θέματα», σελ. 74-75: «Κατά την περίοδο... από την πολιτική σκηνή» 
7.Να παρουσιάσετε το εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα του τρικουπικού κόμματος και την εξέλιξη υλοποίησής του. Απάντηση Σελ. 80: «Σο διάστημα ... ο Φαρίλαος Σρικούπης», σελ. 81: «Οι αντίθετοι ... δραστηριότητες» (μόνο όσα σχετίζονται με τον Σρικούπη), σελ. 84-85: «Κατά την περίοδο ... (π.χ. αποκέντρωση)» 
8.Να παρουσιάσετε το πρόγραμμα του δηλιγιαννικού κόμματος και την κατάληξή του. Απάντηση Σελ. 81: «Οι αντίθετοι με την πολιτική ... παραγωγικές δραστηριότητες» (μόνο όσα σχετίζονται με το Δηλιγιάννη), σελ. 85: «΢το διάστημα από την πτώχευση ... εκσυγχρονιστικό του πρόγραμμα» 
9.Να αναφέρετε τα κριτήρια με τα οποία οι εκλογείς επέλεγαν το κόμμα της αρεσκείας τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. Απάντηση Σελ. 82: «Η βάση των κομμάτων... κάθε κοινωνικής ομάδας», σελ. 82-83: «Σο εκλογικό σύστημα... κύρος στη δημόσια ζωή», σελ. 84: «΢ε αντίθεση... συχνό φαινόμενο»
10.Ποια υπήρξε η θέση των βουλευτών στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Να προσδιορίσετε τα κριτήρια επιλογής τους, την κοινωνική τους προέλευση και τη λειτουργία τους στον κομματικό μηχανισμό. Απάντηση Σελ. 82-83: «Η βάση των κομμάτων ... δημόσια ζωή», σελ. 84: «Οι υποψήφιοι βουλευτές ... εκλογικής τους περιφέρειας» 
11.Να αναφερθείτε στο χαρακτήρα και την οργάνωση των κομμάτων το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. Απάντηση Σελ. 82: «΢τη δεκαετία του 1880... κάθε κοινωνικής ομάδας», σελ. 84: «Η οργάνωση των κομμάτων...εκλογικής τους περιφέρειας», σελ. 84: «Αντίθετα με άλλες χώρες... του ενεργού πληθυσμού» 
12Να παρουσιάσετε το πρόγραμμα του κόμματος των φιλελευθέρων και το μεταρρυθμιστικό του έργο. Απάντηση Σελ. 89-90: «Οι εκσυγχρονιστές ... της Εθνοσυνέλευσης», σελ. 90-91: «Σο πρώτο εξάμηνο ... κοινοβουλευτικές συζητήσεις κ.λπ.»
13 Να αναφερθείτε στις εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου 1910-1912. Απάντηση σελ. 89: «Πριν από τις εκλογές... ακτήμονες». Κυρίως απάντηση σελ. 89: «΢ε κάποιες εκλογικές περιφέρειες... ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές», σελ. 90: «Ο Βενιζέλος... στο μεταρρυθμιστικό του έργο», σελ. 91: «Σο ρεύμα... κοινωνικών προβλημάτων» 
14.Να προσδιορίσετε το χαρακτήρα του κόμματος των φιλελευθέρων. Απάντηση Σελ. 89-90: «Οι εκσυγχρονιστές... την ψήφιση νέου», σελ. 91-92: «΋σον αφορά τη δομή... σε κάθε άλλο κόμμα»


Γ. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 
 1.Με ποιους τρόπους εκδηλώθηκαν οι διώξεις εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης το 1914 και με ποιο πρόσχημα; Απάντηση Σελ. 138: «Σους πρώτους μήνες.... σε βάρος των Ελλήνων», σελ. 139: «Οι καταπιέσεις... πολλές χιλιάδες»
2. Να αναφερθείτε στα προσφυγικά-μεταναστευτικά ρεύματα που εκδηλώθηκαν τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Ρωσία. Απάντηση Σελ. 137: «Οι πρώτοι Έλληνες ... με επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης», σελ. 139-140: «Παράλληλα με την άφιξη ... Αρμένιοι και Ρώσοι», σελ. 140: «...τη Ρουμανία (το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολιτικών συγκρούσεων)» 
3.Ποιοι οι όροι της ελληνοτουρκικής σύμβασης της Λοζάνης (30 Ιαν. 1923) για την ανταλλαγή των πληθυσμών και τις περιουσίες των ανταλλαξίμων; Απάντηση Σελ. 149-151: «΢τις 24 Ιουλίου... επίμαχων περιοχών», σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο 11... ανταλλαξίμων» τ
4.Τι ήταν η ΕΑΠ και ποιες διευκολύνσεις της παρείχε η ελληνική κυβέρνηση για την επίτευξη του έργου της; Απάντηση Σελ. 153: «Η ελληνική κυβέρνηση... Προνοίας και Αντιλήψεως», σελ. 155: «Η ΕΑΠ λειτούργησε... απέναντι στους πρόσφυγες»
5. Πώς αντιμετωπίστηκε η ανάγκη της προσωρινής στέγασης των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή; Πώς υλοποιήθηκε η οριστική στέγαση των προσφύγων στα πλαίσια της αγροτικής αποκατάστασης; Απάντηση Σελ. 148: «΢την αρχή ... οργανωμένα», σελ. 148-149: «Με την άφιξη ... με τους πρόσφυγες», σελ. 157: «Για τη στέγαση ... Αγροτική Σράπεζα» 
6. Πώς διαφοροποιείται η περίπτωση των ευπόρων προσφύγων σε σχέση με τους υπόλοιπους πρόσφυγες; Απάντηση Σελ. 159: «Τπήρχαν βέβαια ... για πολλά χρόνια», σελ. 163: «Οι πρόσφυγες δεν αποτελούσαν ... πολύ πιο αργούς ρυθμούς»
7. Ποιος ο ρόλος α) της Αγροτικής Τράπεζας και β) της Εθνικής Τράπεζας στην αποκατάσταση των προσφύγων; Απάντηση α) σελ. 157: «Σην αξία ... η Αγροτική Σράπεζα» β) σελ. 160: «Σο έργο της εκτίμησης ... την προκαταβολή αυτή» και σελ. 162 (η Εθνική Τράπεζα παρακρατούσε το 25% της προκαταβολής της αποζημίωσης) 
8.Ποιες υπήρξαν οι αντιδράσεις των προσφύγων στην υπογραφή της ΢ύμβασης της Λοζάνης και των ελληνοτουρκικών συμφωνιών του 1930; Ποιες αιτιάσεις διατύπωναν σε βάρος του ελληνικού κράτους για την αντιμετώπισή τους; Απάντηση Σελ. 149: «Σο πρώτο διάστημα ... στη νέα πατρίδα», σελ. 151: «΋ταν έγινε γνωστή ... ελληνικού κράτους», σελ. 161- 162: «Ο συμψηφισμός των ανταλλαξίμων (που προβλεπόταν στις συμφωνίες του 1930)... και του 1933», σελ. 163- 165: «Οι περισσότεροι πρόσφυγες ... ευαγή ιδρύματα»
9.
10. Να αναφερθείτε στις πολιτικές πεποιθήσεις των προσφύγων. Απάντηση Σελ. 165: «(΢την πολιτική ζωή). Πριν ακόμα ... το μίσος εναντίον τους», σελ. 161-162: «Οι μεταγενέστερες εξελίξεις ... και του 1933»
11. Να παρουσιάσετε τα προσφυγικά ρεύματα στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη το χρονικό διάστημα 1914-1925. Απάντηση Σελ. 137: «Ο αριθμός των προσφύγων ... στη νέα πατρίδα», σελ. 138: «Πρώτα θύματα υπήρξαν ... αρχές του 1914», σελ. 139: «Οι ενέργειες των Σούρκων ... πολλές χιλιάδες», σελ. 144-146: «Ήδη από τον Αύγουστο ... στη Ρωσία» 
Να αναφερθείτε στο χαρακτήρα του ΢υντάγματος της Κρητικής Πολιτείας. Απάντηση Σελ. 207: «Σο ΢ύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας ... ο Ελευθέριος Βενιζέλος», σελ. 208: «Σο θετικό ... ψυχολογία των Κρητών» Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην εσωτερική κρίση μετά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της Κρητικής Πολιτείας και οδήγησαν στην απόλυση του Βενιζέλου από το αξίωμα του υπουργού; Απάντηση Σελ. 208-209: «Αλλά το πιο σημαντικό ... κλίμα διχασμού», σελ. 209-210: «Η κρίση κορυφώθηκε ... κρητικής αντιπολίτευσης» Ποια υπήρξαν τα αίτια και οι αφορμές της επανάστασης του Θερίσου; Πώς επηρέασε το κίνημα την πορεία του Κρητικού ζητήματος; Απάντηση Σελ. 209-210: «Η κρίση κορυφώθηκε ... το προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου», σελ. 215-216: «Σο κίνημα του Θερίσου δεν πέτυχε ... οριστικής του επίλυσης» Πώς αντέδρασαν αρχικά στην επανάσταση του Θερίσου α) ο Πρίγκιπας Γεώργιος β) το βασιλικό περιβάλλον στην Αθήνα γ) οι Μ. Δυνάμεις; Απάντηση Σελ. 212-213: ΋λο το υποκεφάλαιο 4β (Η αντίδραση του Πρίγκιπα), σελ. 213: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν τήρησαν ... συμπαράσταση προς τους επαναστάτες» Να αναφερθείτε στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Κρητικής Πολιτοφυλακής Απάντηση Πρόλογος: Σελ. 208-209: Ο Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγματα πρακτικότερα και ρεαλιστικότερα, θεωρούσε ότι η λύση του ζητήματος της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα έπρεπε να είναι σταδιακή, με βαθμιαίες κατακτήσεις. Ως πρώτη μάλιστα κατάκτηση θεωρούσε την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από τις κρητικές πόλεις και την αντικατάστασή τους από ντόπια πολιτοφυλακή με Έλληνες αξιωματικούς. σελ. 215: «(Μετά την επανάσταση του Θερίσου, το 1906) Έπειτα από μακρότατες και επίπονες διαπραγματεύσεις ... στην Κρήτη» Κυρίως απάντηση: σελ. 216: «(Κατά την περίοδο της αρμοστείας Ζαΐμη 1906-1908) το πιο σημαντικό είναι ... της νήσου» Ποια γεγονότα προσδιορίζουν τις εξελίξεις στο Κρητικό ζήτημα από το πρώτο ενωτικό ψήφισμα των Κρητών (24.9.1908) μέχρι και τις εκλογές της 17ης Μαΐου 1910; Απάντηση Σελ. 216-217: ΋λο το κεφάλαιο 6 (Η κατάλυση της Αρμοστείας και το πρώτο ενωτικό ψήφισμα), σελ. 218: ΋λο το κεφάλαιο 7 (Σα γεγονότα των ετών 1909-1913) 

Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
1. Να αναφερθείτε στο χαρακτήρα του ΢Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας. Απάντηση Σελ. 207: «Σο ΢ύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας ... ο Ελευθέριος Βενιζέλος», σελ. 208: «Σο θετικό ... ψυχολογία των Κρητών»
2. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην εσωτερική κρίση μετά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της Κρητικής Πολιτείας και οδήγησαν στην απόλυση του Βενιζέλου από το αξίωμα του υπουργού; Απάντηση Σελ. 208-209: «Αλλά το πιο σημαντικό ... κλίμα διχασμού», σελ. 209-210: «Η κρίση κορυφώθηκε ... κρητικής αντιπολίτευσης»
3. Ποια υπήρξαν τα αίτια και οι αφορμές της επανάστασης του Θερίσου; Πώς επηρέασε το κίνημα την πορεία του Κρητικού ζητήματος; Απάντηση Σελ. 209-210: «Η κρίση κορυφώθηκε ... το προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου», σελ. 215-216: «Σο κίνημα του Θερίσου δεν πέτυχε ... οριστικής του επίλυσης» 4.Πώς αντέδρασαν αρχικά στην επανάσταση του Θερίσου α) ο Πρίγκιπας Γεώργιος β) το βασιλικό περιβάλλον στην Αθήνα γ) οι Μ. Δυνάμεις; Απάντηση Σελ. 212-213: ΋λο το υποκεφάλαιο 4β (Η αντίδραση του Πρίγκιπα), σελ. 213: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν τήρησαν ... συμπαράσταση προς τους επαναστάτες» 
5.Να αναφερθείτε στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Κρητικής Πολιτοφυλακής Απάντηση : Σελ. 208-209: Ο Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγματα πρακτικότερα και ρεαλιστικότερα, θεωρούσε ότι η λύση του ζητήματος της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα έπρεπε να είναι σταδιακή, με βαθμιαίες κατακτήσεις. Ως πρώτη μάλιστα κατάκτηση θεωρούσε την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από τις κρητικές πόλεις και την αντικατάστασή τους από ντόπια πολιτοφυλακή με Έλληνες αξιωματικούς. σελ. 215: «(Μετά την επανάσταση του Θερίσου, το 1906) Έπειτα από μακρότατες και επίπονες διαπραγματεύσεις ... στην Κρήτη» Κυρίως απάντηση: σελ. 216: «(Κατά την περίοδο της αρμοστείας Ζαΐμη 1906-1908) το πιο σημαντικό είναι ... της νήσου»
6. Ποια γεγονότα προσδιορίζουν τις εξελίξεις στο Κρητικό ζήτημα από το πρώτο ενωτικό ψήφισμα των Κρητών (24.9.1908) μέχρι και τις εκλογές της 17ης Μαΐου 1910; Απάντηση Σελ. 216-217: ΋λο το κεφάλαιο 6 (Η κατάλυση της Αρμοστείας και το πρώτο ενωτικό ψήφισμα), σελ. 218: ΋λο το κεφάλαιο 7 (Σα γεγονότα των ετών 1909-1913) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου